КЕТИ КУХНЯ 110

КЕТИ КУХНЯ 110

КЕТИ M-2 – ГОРЕН ШКАФ – L 800/ B 300/ H 580
КЕТИ M-16 – ГОРЕН ШКАФ – L 300/ B 280/ H 580
КЕТИ M-5 – ДОЛЕН ШКАФ – L 800/ B 470/ H 820
КЕТИ M-13 – ДОЛЕН ШКАФ – L 300/ B 600/ H 850
Модулите могат да бъдат пренаредени според клиента.

* Всички размери са в милиметри

© BAROQUE 2017. DESIGNED BY LOGANCEE