КЕТИ МОДУЛНА КУХНЯ - Kolorado.bg

КЕТИ МОДУЛНА КУХНЯ

КЕТИ МОДУЛНА КУХНЯ

КЕТИ M-14 ДОЛЕН ШКАФ
• L 1000/ B 600/ H 850
С 1 рафт

* Всички размери са в милиметри

КЕТИ M-4 ДОЛЕН ШКАФ
• L 800/ B 600/ H 850
С 1 рафт

* Всички размери са в милиметри

КЕТИ M-5 ДОЛЕН ШКАФ
• L 800/ B 600/ H 850
С 1 рафт

* Всички размери са в милиметри

КЕТИ M-9 ДОЛЕН ШКАФ
• L 600/ B 600/ H 850
С 1 рафт

* Всички размери са в милиметри

КЕТИ M-6 ДОЛЕН ШКАФ
• L 400/ B 600/ H 850
С 4 чекмеджета

* Всички размери са в милиметри

КЕТИ M-13 ДОЛЕН ШКАФ
• L 300/ B 600/ H 850
С 1 рафт, 1 чекмедже

* Всички размери са в милиметри

КЕТИ M-12 ДОЛЕН ШКАФ
• L 600/ B 600/ H 850

* Всички размери са в милиметри

КЕТИ M-18 ДОЛЕН ШКАФ, ЪГЛОВ
• L 1200/ B 600/ H 850
С 1 рафт

* Всички размери са в милиметри

КЕТИ M-10 ДОЛЕН ШКАФ
• L 600/ B 500/ H 463

* Всички размери са в милиметри

КЕТИ M-11 ДОЛЕН ШКАФ
• L 600/ B 580/ H 2030

* Всички размери са в милиметри

КЕТИ M-15 ГОРЕН ШКАФ
• L 1000/ B 300/ H 580

* Всички размери са в милиметри

КЕТИ M-1 ГОРЕН ШКАФ
• L 800/ B 300/ H 580
С 1 рафт

* Всички размери са в милиметри

КЕТИ M-2 ГОРЕН ШКАФ
• L 800/ B 300/ H 580

* Всички размери са в милиметри

КЕТИ M-7 ГОРЕН ШКАФ
• L 600/ B 300/ H 580
С 1 рафт

* Всички размери са в милиметри

КЕТИ M-3 ГОРЕН ШКАФ
• L 400/ B 300/ H 580
С 1 рафт

* Всички размери са в милиметри

КЕТИ M-8 ГОРЕН ШКАФ
• L 600/ B 300/ H 410

* Всички размери са в милиметри

КЕТИ M-19 ГОРЕН ШКАФ, ЪГЛОВ
• L 600/ B 300/ H 580
С 1 рафт

* Всички размери са в милиметри

КЕТИ M-16 ГОРЕН ШКАФ
• L 300/ B 280/ H 580

* Всички размери са в милиметри

КЕТИ M-17 ГОРЕН ШКАФ
• L 300/ B 280/ H 580

* Всички размери са в милиметри

© BAROQUE 2017. DESIGNED BY LOGANCEE