Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-3.005-3870 - Kolorado.bg

Фирма ЕТ БЛАГОЙ АНГЕЛОВ – КОЛОРАДО на 03.07.2023г. стартира реализирането на дейността по проект финансиран по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Фирма ЕТ БЛАГОЙ АНГЕЛОВ – КОЛОРАДО подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.005-3870-C01 по процедура BG-RRP-3.005-3870 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.

Основната цел на проекта ще бъде постигната чрез въвеждането на Модул за управление на складово стопанство (WMS) чрез операционна система Android. Посредством внедряването на складова система с нова операционна система ще се подобри цялостния работен процес и в частност управлението на складовото стопанство.

Общата стойност на проекта е 19 800,00 лв.

Проектът стартира на 03.07.2023г. и е с продължителност 12 месеца.