Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 - Kolorado.bg

Фирма ЕТ БЛАГОЙ АНГЕЛОВ – КОЛОРАДО на 07.12.2020г. стартира реализирането на дейността по проект ‘‘Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на фирмата‘‘. Проектът е с продължителност 12 месеца. +
Фирма ЕТ БЛАГОЙ АНГЕЛОВ – КОЛОРАДО подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0430-С01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в ЕТ БЛАГОЙ АНГЕЛОВ – КОЛОРАДО ”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” и е финансиран от Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието. Тя ще бъде осъществена чрез постигане на следните специфични цели: повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на фирмата. Изпълнението на специфичните цели ще бъде възможно чрез осъществяването на дейността по проекта за подобряване на производствения капацитет, чрез подобряване на производствения процес, посредством закупуването на Автоматична разпробивна машина (1 бр.), Автоматична кантираща машина с ЦПУ (1 бр.) и Автоматична машина за производство на картонени кутии с ЦПУ (1 бр.).

Общата стойност на проекта е 1 151 000,00 лв., от които 587 010,00 лв. европейско и 103 590,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 07.12.2020г. и е с продължителност 12 месеца.