Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 - Kolorado.bg

Документацията може да изтеглите от тук.” Документация процедура

“Процедура “избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Автоматична разпробивна машина (1 бр.);
Обособена позиция 2: Автоматична кантираща машина с ЦПУ (1 бр.);
Обособена позиция 3: Автоматична машина за производство на картонени кутии с ЦПУ (1 бр.)”.